streda 21. mája 2014

Mňamka: Kuskus
 Ingrediencie:

kuskus
kuracie mäso
syr (balkánsky slaný)
paradajky
cibuľa
cesnak
biely jogurt
bazalka
korenie

Ingredients:

Couscous
 Chicken
             Cheese (salty feta)
 Tomatoes
 Onion
 Garlic
 White yogurt
 Basil
 Pepper


Veľmi subjektívne povieme, že kuskus máme rady. Príloha, ktorú máte za chvíľku hotovú vám umožní pripraviť jedlo za chvíľočku a ušetríte čas na dôležitejšie činnosti. Kuskus, zalejeme vriacou vodou a necháme postáť až kým úplne „nenabobtná“. Všetky ingrediencie si nakrájame. 

We like couscous, very subjectively said. The garnish that is prepared very quickly can save your time for more important activities. Let couscous, poured with boiling water, stand until the whole water is absorbed into couscous. Chop all the ingredients.Mäso vložíme na panvicu, na ktorej sme opražili cibuľku na troške masla. Na panvicu ďalej pridáme pokrájané paradajky a spolu premiešame. Ak chcete môžete pridať vaše obľúbené korenia. 

Put the meat on a pan where we cooked onion on butter. Add chopped tomatoes and toss together. If you want you can add your favorite spices. Hotový kuskus naservírujeme na tanier, pridáme zmes s mäsom a obohatíme o syr s bazalkou. Jedlo si môžete dochutiť jogurtom, do ktorého sa zamiešal roztlačený cesnak.

Serve the finished couscous on a plate; add a mixture of meat, cheese and basil. You can add some yogurt to which you is stirred the mashed garlic.Jednoduché jedlo pre vás a vašich kamarátov. Dobrú chuť!  

Simple meal for you and your friends. Bon appetite!

ELT.štvrtok 8. mája 2014

Útulne u: Niny Retzer a Rasťa Dvorčáka


Niektorí ľudia majú v sebe čaro, ktoré neviete slovami opísať. Máte ich chuť spoznať a rozprávať sa s nimi o ich živote a kúsok pochytiť. Ninu a Rasťa sme vídavali na mnohých akciách. Spolu vytvárali estetickú dvojku, ktorú doplnil ich syn Eliáš. Vidieť, ako bývajú, nám len potvrdilo fakt, že osobnosť človeka sa prejaví aj v jeho priestore, tam, kde žije. 

Some people just have the special thing in them that you don’t know how to describe with words. You just want to get to know them and talk with them about their life. We met Nina and Rasťo at many events. Together they form an aesthetic duo that complements their son Eliáš. When we went to see how they live, we just confirmed the fact that the human personality is reflected in his area, where he or she lives.
Nina je momentálne na materskej s malým Eliášom, ktorý tento rok oslávil prvý rok života. Pred jeho narodením sa venovala svojej značke Hanzi šop. Teraz produkuje pod značkou SØĽ, ktorá sa venuje pečeniu. Rasťo riadi rodinnú tlačiareň so sídlom v Bardejove a spolu bývajú v Starom meste. Je to len pár týždňov, čo sa nasťahovali práve do tohto bytu, no počas návštevy u nich, sme sa cítili už teraz veľmi príjemne.

Nina is currently on maternity leave with little Eliáš, who is celebrating his first year of life . Before Eliáš ‘s birth she was dedicated to her brand HanziSHOPs. Now Nina works under the brand called SØĽ, which is dedicated to baking. Rasťo manages a family printer company in Bardejov. Nina and Rasťo live together in the Old City. It's only a few weeks as they moved into this apartment but during the visit we already felt very comfortable.


V tomto byte ste veľmi čerstvo. Čo vás donútilo zmeniť byt práve na tento?

Nina: Ako som sa vrátila z Barcelony, vediac, že som tehotná, s Rasťom sme si potrebovali nájsť naše miesto. Na Gunduličovej sa nám to zapáčilo. Byt bol v centre, bol zariadený, mal podkrovie. Bolo to pre nás ideálne. Postupom času, ako sme bývali, som zistila, že sa tam necítim ako doma. Nemohli sme zasahovať veľmi do priestoru a nemohli sme si tam zavesiť obrazy. Pre Eliáša bol byt malý, keďže sme mali skosené podkrovie. Pre pár bol byt ideálny, ale pri bábätku sme zistili, že nám to nevyhovuje. Našli sme si tento byt, ktorý prišiel ako náhoda. Majiteľ Soupy, s ktorým sa Rasťo pozná, vedel o tomto byte, v ktorom nik nebýval. Bábätko bolo našim katalyzátorom, prečo sme chceli väčší byt.

This apartment is pretty new to you. What did force you to move to this apartment?

Nina : How I came back from Barcelona , knowing that I was pregnant , with Rasťo we needed to find a new place . We loved it on Gunduličova Street. The apartment was in the center, it was furnished, and it had a loft. It was perfect for us. After some time, I found out that I don’t feel like home in there. We could not interfere much in the space and we could not hang paintings there. For Eliáš the apartment was small, since we had slanted attic. For a couple the apartment was perfect but with the baby we found that it does not satisfy us. We found this apartment which came as a coincidence. The owner of Soupa, who Rasťo knows, knew about this apartment, where no one lived. Our baby was a catalyst for why we wanted a bigger apartment.
Ako si spomínala, máš za sebou odevnú strednú školu a Rasťo pracuje dennodenne s papierom. Ako vaše profesionálne nastavenie ovplyvnilo „výzor“ vášho bytu?

Nina: Jeden z dôvodov, prečo sa mi Rasťo zapáčil, je, že je na ňom vidno jeho cítenie pre umeleckú sféru. Celkom sa zhodujeme a máme rovnaký pohľad na veci, a nie je mu to tiež ľahostajné. Myslím si, že keďže som predtým študovala odev, mám isté estetické cítenie. Rasťo pracuje veľa s farbami v tlačiarni a má veľmi široký rozhľad, čo sa týka trendov. Spolu radi cestujeme a myslím, že nás to všetko ovplyvňuje. Možno ani nevieme ako presne, ale keď sa nám niečo páči, možno sme to niekedy videli a podvedome sa nám to dostalo pod kožu.

As you mentioned before, you graduated from design high school and Rasťo works with paper every day. How your professional settings affect the “look” of your apartment?

Nina : One of the reasons I like Rasťo is that you can see his feeling for artistic sphere . I quite agree and have the same point of view as Rasťo. I think that since I had studied clothing design I have some aesthetic sense. Rasťo works a lot with colors in the printer and has a very wide view in terms of trends. We like to travel and I think we it all affects us. Maybe we do not know exactly how but when we like something maybe we have already seen the thing and subconsciously it got under our skin.


Vyrobili ste si do bytu niečo vlastnoručne?

Nina: Tento starý stolík, ktorý bol u nás na povale, sme si vyšmirglovali a natreli. Rasťo tu montuje tieto debničky, ktoré doniesol od kamaráta, čo v nich dováža zeleninu. Máme ich aj na chodbe. Aj v kuchyni zmontoval poličky, ale nemáme nič brutálne zosústružené.

Did you have something in the apartment that was made by you?

Nina: We took this old table, which was in the attic, and we painted and fixed it. Rasťo also installed some boxes (used for vegetable import) which he brought from a friend. We have them also in the corridor. Even in the kitchen Rasťo assembled some shelves.
Aké farby a materiály uprednostňujete?

Nina: Z materiálov je to najmä teplé drevo. Veľmi sa mi páčia aj mozaiky a tiež tkané koberce, ale tie sa Rasťovi zatiaľ nepáčia. Nad farbami som nikdy veľmi neuvažovala, ale mali by byť najmä prírodné a tlmené. Aj v obliekaní preferujeme s Rasťom najmä sivú.

Rasťo: Tým, že máme tlačiareň a tlačíme výhradne na papier tak z materiálov je to určite on a vlnitá lepenka. Na Slovensku sa nevyrába veľa druhov okrem klasického kancelárskeho. Dovážame ho z Fínska, Švédska, Nemecka, Južnej Kórey a Indonézie.
Čo sa týka farieb v interiéri, mám rád bielu. Nechce sa mi maľovať nič iné, a tiež sivú mám rád. Medzi bielou a čiernou farbou existuje 256 odtieňov sivej.

What colors and materials do you prefer?

Nina: From materials it is especially warm wood. I really like the mosaics and also woven carpets but Rasťo doesn’t like it yet. I've never really thought about colors but they should be particularly natural and subdued. Even in clothing I and Rasťo prefer mainly gray.

Rasťo: So, we have the printer and we print only on paper. So from the material it is definitely paper and a corrugated cardboard. Slovakia has not produced many kinds of paper except the classical office paper. We import it from Finland, Sweden, Germany, South Korea and Indonesia.
As for the colors in the interior, I like white. I don’t want to paint anything and I also like the gray. Between the white and the black there are 256 shades of gray.


Umiestňujete si v byte aj tvorbu slovenských umelcov?

Nina: Jasné. Tým, že mám veľa známych na VŠVU, tak ich podporujeme. Obraz máme od kamarátov Demjanovič-Mitríková, oproti visia obrazy Petry Vojtekovej a som rada, že ich máme. Vždy, keď je nejaká možnosť, nejaké markety, tak podporíme . Nosím Drevenú Helenu a vždy keď sa mi niečo páči, tak si to rada kúpim a podporím. Taktiež radi nakupujeme na blšáku pri Interi. Veľa rámov a obrazov máme práve z blšákov a som radšej, keď si nájdeme nejaký kúsok, ako by sme si niečo kúpili v IKEI. Pomaly si byt skladáme a čakáme.

Rasťo je z Bardejova a po ceste tam je veľký trojposchodový bazár LuPe. Minule som tam objavila obrovský diván, lenže stál dosť veľa, tak čakáme, či nezlacnie, J. Radšej si počkám, ako by som mala mať niečo, čo ma neosloví.

Do you have in your apartment something by Slovak artists?

Nina: Yeah. I know many people from VŠVU so we support them. We have one painting from Demjanovič - Mitríková and another one from Petra Vojteková and I am glad to have them. Whenever there is any possibility, some markets, we support Slovak artisits. I wear clothes and accessories from Drevená Helena and when I like something I buy it and support her. We also love to shop at Blšák (market) near Inter. Many frames and paintings we have just from markets. I prefer buying things at markets to buying things in IKEI. The apartment is slowly stored.

 Rasťo is from Bardejov and on the way there is a large three-storey bazaar LuPe. Last time I was there I emerged a huge divan, however it cost quite a lot, so we will wait until it’s going to be on sale, J. I rather wait than have things that I don’t like.

Ktorý predmet z bytu máte najradšej?

Rasťo: Mne sú blízke steny, keď tam trafím maltu a hreším pritom. Neuveriteľne je ten byt zábavný, J.

Nina: Myslím si, že všetky kúsky z bytu sú nám blízke.

Rasťo: Obraz nad nami sme polroka vyberali a čakali, kým sa nejaký buď namaľuje, alebo uvoľní. Bol v Madride a zapožičali sme ho tiež na výstavu do Čiech.

Nina: Veľa mojich kníh je mi blízkych. Aj obrazy od Petry, keďže sa poznáme už od strednej.

What item/thing from the apartment you like the most?

Rasťo: The walls are close to me. When I put mortar on it and swear while doing it. The apartment is incredibly fun, J.

Nina: I think all of the pieces of the apartment are close to us.

Rasťo: The picture above us we were picking out half a year. We waited until the painting is going to be paint. Afterwards the painting was in Madrid and Czech.

Nina: Many of my books are close to me and we also have some paintings from Petra, since we’ve known each other from high school.
Ako sa vám žije v Starom meste? Čo na ňom máte radi?

Nina: Mojom podmienkou po odsťahovaní sa od rodičov bolo bývať v Starom meste. Mne sa tu býva perfektne. Keď sa spoločne rozprávame, kde by sme inde bývali, vždy skončíme tu. Sme mestské typy. Páči sa mi, že keď vyjdem z domu, mám tu svoju obľúbenú kaviareň. Vyjsť si do mesta nie je pre mňa celodenný program. Cítim sa tu dobre a je to pre mňa dosť podstatné, že mám všetko poruke. Myslím, že aj s malým bábätkom je to v pohode, že sa dá vyjsť do Sadu Janka Kráľa alebo do Horského parku. Prináša nám to veľa výhod.

Rasťo: Sme na rôznych akciách, sme blízko a človek si nájde svoje chodníčky od začiatku, keď si idete kúpiť knedľu alebo zeleninu.

How do you like it in the Old Town? What do you like on it?

Nina: One of my conditions after moving out from my parents’ house was to live in the Old Town. It is perfect here. When Rasťo and I talk about where to live we always end up here. We are urban types of people. I like it when I go out I have my favorite coffee shop right there. To visit the city is not my whole day program. I feel comfortable here and for me it's quite significant that I have everything on hand. I think even with a small baby is just fine. I can go to the Orchard of Janko Kráľ or Mountain Park. It brings us a lot of benefits. 

Rasťo: We go to a various events, we live pretty close to everything and we found our paths from the beginning (even when we go to buy a vegetable or dumplings).

Nachádzate si čas sledovať stránky venujúce sa bývaniu, umeniu, knihám? Máte nejaké svoje obľúbené, ktoré radi preklikávate?

Nina: Momentálne mám veľmi málo času, ale väčšinou pred spaním, alebo keď uložím malého, snažím sa byť na internete. Mám rada vizuálne a pekné veci, ale teraz sa to u mňa zredukovalo len na Pinterest. Často sa mi stáva, že sa práve cezeň preklikám na nejakú stránku. Povinná jazda zo slovenských je Tonbogirl a tiež facebookové stránky, ktoré mám like-nuté ako napríklad FreundevonFreunden. Okrem toho kupujeme Monocle, v ktorom sú dobré svetové veci. Vždy keď som niekde, kúpim si časopis Vogue a tiež mám rada české stránky a ich študentské práce.

Rasťo: Tým, že sa venujem obalom, tak aj všetok voľný čas venujem im. Z dizajnových je to napríklad thedieline.comlovelypackage.com.

Nina: Väčšinou je to Rasťo, ktorý niečo nájde a potom mi to poukazuje. On je ten, kto hľadá, a potom mi ukazuje čo je pekné.

Rasťo: Páči sa mi tiež poľský grafický dizajn. Sú omnoho ďalej ako my. Mám rád poľské a britské magazíny.  

Do you have any time to watch the websites dedicated to housing, art, books? Do you have any favorite ones that you just love to click on?

Nina: I don’t have that much time to do that, but usually before bedtime I try to be on the internet. I like the visual and nice things, but now it reduced only to Pinterest. It often happens that through Pintrest I find a new page. From Slovakia it is mandatory Tonbogirl and also some Facebook pages that I liked - such as FreundevonFreunden. In addition, we buy at Monocle. Whenever I am I buy the magazine Vogue and I also love the Czech sites and their students’ works.

Rasťo: I’m focus on packaging as well so my free time I’m devoted to them. From a design packaging it is for example www.thedieline.com and lovelypackage.com


Nina: It's mostly Rasťo who finds something and then he points it out. He is the one who is looking for things and then he shows me what he likes.

Rasťo: I also like the Polish graphic design. They are much further than we are. I like the Polish and British magazines.


 ELT.

(jazyková korektúra Zemka Jaurová)